Rwanda Rwacu, Rwanda gihugu cyambyaye, Ndakuratan'ishyaka n'ubutwali. Iyo nibuts'ibi gwi wagize kugez'ubu, nshimira Abarwanashyaka bazanye Repubulika idahinyuka. Bavandimwe b'u ru Rwanda rwacu twese nimuhaguruke: Turubumbatire mu mahoro, mukuli, mu bwigenge no mu bwumvikane....